Dramatický kroužek


MÄ› kultura mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› bavila. Zajímala jsem se o to už jako malé dítÄ›, protože já jsem vždycky chtÄ›la být hereÄka, takže jsem si Å™ekla, že když tÅ™eba budu chodit se Å¡kolou do kina anebo do divadla, že si mÄ› tam tÅ™eba nÄ›kdo vÅ¡imne. Jako malá holka jsem ve Å¡kolce také chodila do dramatického kroužku. A v tom jsem pokraÄovala i v prvním a ve druhém roÄníku stÅ™ední Å¡koly. Jenomže pozdÄ›ji, když už se tento kroužek zdražoval, tak mÄ› to potom moji rodiÄe vůbec nechtÄ›li platit a já se ani nedivím. Ono ze tří stovek mÄ›síÄnÄ› to zdražili na jedenáct stovek mÄ›síÄnÄ›. A to, když jeÅ¡tÄ› můj bratr chodil na fotbal a můj druhý bratr na tenis a já do toho dramatického kroužku, tak potom chápu, že tohle už rodiÄe platit nechtÄ›li.

Kultura je souÄást mého života.

Fotbal a tenis zůstal cenovÄ› stejný, akorát můj kulturní kroužek se zdražil. Opravdu už jsem z toho byla naÅ¡tvaná a nevÄ›dÄ›la jsem, proÄ nám tohle uÄitele udÄ›lali, protože to bylo souÄástí výuky a naší Å¡koly. Na stÅ™ední Å¡kole jsem se potom také pÅ™ihlaÅ¡ovala do různých takových vedlejších rolí. Kultura mÄ› opravdu hodnÄ› lákala a lákala mÄ› Äím dál tím víc. Proto jsem byla ráda, když jsem potom získala dvě malé role, jenom takové okrajové vedlejší role v jednom filmu. Byla jsem tam vidÄ›t možná tak dvě nebo tÅ™i minuty v celém filmu.

Divadlo mě stále lákalo.

Sice to bylo opravdu hodnÄ› málo, ale říkala jsem si, že nÄ›jak se zaÄínat musí. A bohužel tyto dvě malinkaté role byly moje první a také poslední. Bohužel jsem se nikde neuchytila, žádný režisér mÄ› nechtÄ›l. Tak jsem si Å™ekla, že jednoduÅ¡e, když mě nikdo nechce, tak se nebudu nikomu nutit a už se do kultury nebudu opravdu cpát, opravdu by to nemÄ›lo žádnou cenu. A také pÅ™ece se nebudu ztrapňovat. Pokud i vy máte rádi kulturu, tak urÄitÄ› chodíte do kina nebo do divadla anebo tÅ™eba také navÅ¡tÄ›vujete dramatický kroužek, stejnÄ› jako já tehdy?