Důležitý mobil


Myslíte si, že bez notebooků nebo bez tabletu se dá už normálnÄ› žít? Abych se pÅ™iznala, tak já bych klidnÄ› bez toho žít dokázala, protože můj první notebook jsem mÄ›la asi až v devatenácti letech, takže jsem zvyklá se bavit a žít bez tabletu a bez notebooku. Jenomže dneÅ¡ní dÄ›ti, které se narodili do takové doby, kdy je poÄítaÄ nebo notebook úplnÄ› už normální vÄ›c, tak by se bez toho neobeÅ¡ly, protože znám nÄ›které dospívající dÄ›ti, kteří si myslí, že snad notebook nebo poÄítaÄ tady byli už od pradávna, jenomže to nejde se na nÄ› zlobit, protože je opravdu hodnÄ› lidí, kteří to takhle mají. Jsou takové rodiny, které jsou bohaté a kdy tÅ™eba už dÄ›ti od dvou let mají doma svůj vlastní poÄítaÄ anebo notebook.

Někdy ale dám přednost notebooku.

Já na tom samozřejmě ale nevidím nic špatného. Ale někdy mě zaráží, když se třeba malé děti hádají o to, kdo má lepší mobilní telefon anebo lepší tablet nebo notebook. Tohle se mi opravdu hodně nelíbí a myslím si, že by tohle do dětského přátelství vůbec nemělo být dáváno. Také mi vadí, když třeba malé děti využívají techniku a dávají přednost technice jenom kvůli tomu, že nemají kamarády.

Telefon je pro mě moc důležitý.

Jenomže kdyby dÄ›ti také se spíše vÄ›novali osobnímu životu a tomu sociálnímu životu nÄ›kde ve spoleÄnosti a v přírodÄ›, tak by nebyly potom tak osamÄ›lé, protože v poslední dobÄ› také je hodnÄ› případů, kdy jsou lidé moc osamÄ›lí a mají problémy s psychikou, a to už i dÄ›ti klidnÄ› i v deseti letech. Podle mého názoru je tohle velice smutné a je to také zbyteÄné, protože kdyby dÄ›ti nebo dospívající nebyli nonstop tÅ™eba dvacet hodin na mobilním telefonu nebo na tabletu Äi notebooku a spíše by byly mezi vrstevníky, tak by samozÅ™ejmÄ› udÄ›lali lépe. Není nic lepšího, než když zaÄínat své mládí mezi vrstevníky a jenom tak doplňkovÄ› si hrát s mobilem anebo s notebookem. Já jsem ráda, že jsem vyrůstala jeÅ¡tÄ› bez této techniky.