Proč se tak rozmáhá pseudo-věda


Internet nám doslova otevÅ™el dveÅ™e ke vÅ¡em informacím, které kdy lidstvo získalo. VÅ¡e máme na dosah nÄ›kolika kliknutí. OÄekávalo se, že to bude mít pÅ™evážnÄ› pozitivní dopad, lidé se stanou vzdÄ›lanÄ›jšími. Ukazuje se vÅ¡ak, že tomu tak není. Toho si můžeme vÅ¡imnout díky tomu, že narůstá zájem o takzvanou pseudo-vÄ›du.

 

Zde jde o vÄ›du, která se sice tváří, jako skuteÄná, avÅ¡ak staÄí jen zběžný pohled a zjistíme, že s ní má pramálo spoleÄného. Typickým příkladem může být hnutí ploché zemÄ›, lidé proti oÄkování Äi nejrůznÄ›jší alternativní historie nebo medicína. ProÄ se ale zvláštÄ› v posledních letech tak rozmohla?

 

znak iluminátů

 

Jedním z důvodů je to, že mnozí lidé ztratili důvÄ›ru ve skuteÄnou vÄ›du, což je navíc jeÅ¡tÄ› podporováno nejrůznÄ›jšími Å¡arlatány, kteří chtÄ›jí tímto způsobem vydÄ›lat peníze. Situaci znaÄnÄ› zhorÅ¡ila pandemie covidu, která byla, pÅ™iznejme si, nepříliÅ¡ dobÅ™e zvládnutá. JistÄ›, vakcíny byly vytvoÅ™eny pomÄ›rnÄ› rychle, avÅ¡ak komunikace mezi vÄ›dci a běžnými lidmi, nehledÄ› na fakt, že zde bylo mnoho nejistot, na které nebyla známa odpovÄ›Ä (například odkud se vlastnÄ› virus vzal), dávala prostor mnoha konspiraÄním teoriím.

 

Dále je to také popularizace vÄ›dy. JistÄ›, mnozí z nás si rádi pÅ™eÄtou knihu od renomovaného vÄ›dce, například StruÄnou historii Äasu od Stephena Hawkinga. Problém vÅ¡ak je, pokud si myslí, že potom budou rozumÄ›t fyzice stejnÄ› jako on. Nechápou, že se ve skuteÄnosti jedná o zjednoduÅ¡enou verzi, podanou tak, aby byla srozumitelná i pro laika. Kompletní pochopení daného subjektu by vyžadovalo nÄ›kolik let studia na vysoké Å¡kole, což vÅ¡ak mnoha lidem nedochází.

 

oÄkování budilo kontroverzi

 

Svůj podíl na tom mají také internetové algoritmy, které nabízí vÄ›ci, o které se lidé zajímají. Pokud tedy nÄ›kdo sleduje videa o ploché Zemi, jsou mu nabízena stále nová, což jeho pÅ™esvÄ›dÄení o jejich správnosti jen podporuje.

 

Proto bychom si na to vÅ¡e mÄ›li dát pozor, a vyhýbat se i senzaÄním novinovým titulkům. Ty totiž rády vytrhávají vÄ›ci z kontextu a zveliÄují je, což vÄ›dÄ› také rozhodnÄ› nijak nepomáhá.