Proč lidé stále méně čtou


V minulosti patÅ™ilo Ätení mezi oblíbené zábavy. Muži i ženy rádi vzali do ruky knihu, zvláštÄ› za sychraného poÄasí Äi dlouhých zimních veÄerů. Tato tradice vÅ¡ak již delší dobu upadá. Zdá se, že zájem o knihy klesá, a Äím dál ménÄ› lidí pro zábavu zasedne s knihou.

 

To se samozřejmě projevuje i jinak. Například písemný projev se stává mnohem méně kultivovaný, najdeme v něm více pravopisných i gramatických chyb. Celková kultura i způsob vyjadřování také klesá. Rozhodně tedy není od věci se ptát, jak jsme mohli něco takového dopustit.

 

knihovna plná knih

 

Pravdou je, že vinu za to nesou opÄ›t jen sami lidé. PÅ™itom právÄ› v dneÅ¡ní uspÄ›chané dobÄ› by Ätení bylo nÄ›co, Äím můžeme svou mysl uklidnit a relaxovat. Bohužel, vÄ›tÅ¡ina lidí se již neumí ponoÅ™it do psaného příbÄ›hu, a ani to nechce umÄ›t.

 

Důvodem je to, že máme spoustu jiných druhů zábavy, které nevyžadují takové soustředění a které nechávají náš mozek ve zrychleném tempu. Sem lze zařadit filmy – pokud zrovna nesedíme v kině, pak je mnohdy sledujeme jen na půl oka, máme je v podstatě jako jakousi kulisu. Tím nám klesá schopnost plně se soustředit na jednu věc.

 

Ätoucí dívka

 

To také Äasto znamená, že ÄlovÄ›k již není schopen si nÄ›co déle udržet v pamÄ›ti. Pokud máme rozeÄtenou knihu a druhý den se k ní vrátíme, víme, co se tam doposud odehrálo. Tato schopnost se pomalu, ale jistÄ› vytrácí, a je to také jednou z vÄ›cí, která odrazuje od Ätení.

 

Proto bychom mÄ›li vést dÄ›ti ke knížkám již od maliÄka. NenuÅ¥me je vÅ¡ak Äíst nÄ›co, co nechtÄ›jí – aÅ¥ se samy rozhodnou. Koneckonců, každý z nás si ze Å¡koly pamatuje povinnou Äetbu. Tu nemÄ›li rádi ani skuteÄnÄ› vášniví Ätenáři, a u mnohých nakonec znamenala konec lásky ke Ätení.

 

Je tedy důležité, abychom si v sobě tuto schopnost neustále pěstovali. Nejenže je to zdravé pro náš mozek, ale také nám to pomůže udržet se duševně svěží až do vysokého věku – a to chce přeci každý z nás.