Restitučních nároků se neobávejte


Tak jste do toho pÄ›knÄ› vpadli. Stát Vám v minulém režimu vyvlastnÄ›ný pozemek nevydá. A Vy máte starost navíc! To Vám to tedy pÄ›knÄ› zavaÅ™il, ten Váš majetný pÅ™edek! A hned potom také režim, který zavaÅ™il vÅ¡em! A Vy abyste se teÄ staral o další problém. Jako by jich nebylo ve VaÅ¡em životÄ› málo! Možná byste se už nemÄ›l rozÄilovat nad svým majetným pÅ™edkem velkostatkářem, ale ani nad bývalým režimem, protože Vám to stejnÄ› nebude nic platné! VezmÄ›te rozum do hrsti a VaÅ¡e restituÄní nároky odprodejte.

To víte, že to jde

Jen své oprávnÄ›né vyrovnání berte, jako výhru v loterii a hned bude dobÅ™e. Co byste, proboha, dÄ›lal s polnostmi? Nebo s kusem lesa? Vy, takový mÄ›stský ÄlovÄ›k s chatou na Slapech? Oslovte ÄlovÄ›ka, který VaÅ¡e budoucí pozemky odkoupí a hlavnÄ› je bude obhospodaÅ™ovat. Sepsáním a ověřením vÅ¡ech potÅ™ebných dokumentů z Vás spadne ten obtěžující závazek vůÄi svému pÅ™edku! Vám se dostane zadostiuÄinÄ›ní ve formÄ› penÄ›z, které budete mít hned na úÄtu. Ale také toho, že zdÄ›dÄ›né pozemky nebudou ležet ladem! Nebo alespoň ty náhradní!